Styrelsen

Så här såg vår styrelse ut 2018:

Ordförande    		Siv Kindholm (omval 1 år) 
Vice Ordförande 	Margareta Öhlin (omval 2 år) 
Kassör           	Peter Sandgren (1 år kvar) 
Sekreterare  		Birgitta Jonsson (1 år kvar) 
Ledamot     		Inga-Lisa Grön (omval 1 år)
Ledamot			Margareta Lindblom (nyval 2 år)
Hedersledamot           Birgitta Eliasson-Gavelin (omval 1 år)
Hedersledamot 		Kenneth Söderlund (nyval 1 år)
Revisor          	Kenneth Lindblom (omval 1 år) 
Revisorsuppleant        Johan Lindberg (nyval 1 år) 
Valberedning 		Birgit Lundström (omval 1 år)

KONTAKT: Peter Sandgren, 0730 – 68 30 92, 1xsandgren@gmail.com