Norrländskt Skoj!

Hur Norrländsk är du?
Gör NORRLANDSTESTET här!

:::::——-:::::

Gillets strömmingsvisa

Melodi: Svarte Rudolf

”Nu samlade äro vi alla
att smörja med strömming vårt krås.
En läckerhet kan man den kalla
Långt bättre än skåningens gås.
Ty strömming den kommer från Norrland,
den kliver ej kring uti sås,
nej, havet ej är något torrland
av törst den nog sällan förgås.

Till slut blir på livet den lurad,
i fiskarens garn blir den kvar.
Och sen blir den saltad och surad
på nytt till ett ”feskläge” far.
Där hamnat den har i vårt gille
och önskar få simma ett tag.
Ja, detta är just vad den ville,
Vi dricka dess skål överlag.”